English version below 🙂

Poďte s nami bicyklovať pod Kaukaz, nádhernými zelenými údoliami, s výhľadmi na ľadovcové päťtisícovky, cez priesmyky až ku Čiernemu moru.

Turnusy sa konajú v termínoch 

Jún až Október 2018

Termíny je môžné aj prispôsobiť.

o viac informácií nám prosím napíšte na info@hikeslovakia.com alebo zavolajte +421 915 580950

                      

                                                                                                                     Tento výlet je pre každého, kto rád bicykluje, kto rád obdivuje divokú čistú prírodu, nepotrpí si na luxus, užije si trochu romantiky, spozná rád prívetivých ľudí a ochutná skvelé víno a domáce jedlo.

 

gru06

Gruzínci sú veľmi milí a pohostinní ľudia, ktorí berú nás Slovákov za bratov. Gruzínsko je bezpečná krajina.

 

Opis cesty:

 Priamy let do mesta Kutaisi.

Odtiaľ prejdeme prírodnými rezerváciami a údoliami, národným parkom Svaneti cez malé čarovné dedinky, najmä dedinku Ushguli, ktorá patrí do dedičstva UNESCO a je zároveň najvyššie položená permanentne osídlená usadlosť v Európe, až do sedla Zagaro 2600m.n.m.

Cestou uvidíme slávne hory ako napríklad horu Shkara 5200m, ktorá je zároveň najvyššou horou Gruzínska.

 

gru01 

7  dní  strávime na bicykli (tento výlet sa dá skrátiť aj predĺžiť)

 Posledný deň je možnosť ísť k Čiernemu moru, kúpať a opalovať sa na kamienkovej aj piesočnatej pláži. Približné teploty v lete (jún- august) sú 20 – 35 stupňov celzia, v septembri a októbri 15 – 25 stupňov celzia. Vo vyšsích polohách je podnebie tiež veľmi prijemné, no o niečo chladnejšie.

 Odlet z mesta Kutaisi.

 

gru03

Cca 100km trasy je terénny povrch a zvyšok cca 200km je asfaltová cesta s minimálnou premávkou.

Spanie je na súkromí, sprchy sú k dispozícii.

Strava v Gruzínsku obsahuje hlavne mäso, chlieb, maslo, syry, a dobrú zeleninu. Vegetariáni sú vítaní 😉 a tiež si prídu na svoje.

Na tento výlet je potrebné mať spoľahlivý horský bicykel, mininosič alebo väčší cyklobatoh, dobré outdoorové oblečenie do teplého počasia ale aj do dažďa, cyklonáradie, nahradnú dušu a základné súčiastky (cestou sa nedá nič dokúpiť), plavky.

gru04

Gruzínsko je štát na rozhraní východnej Európy a Ázie. Je to bývalá republika ZSSR a hraničí s Arménskom, Azerbajdžanom, Ruskom a Tureckom.

gru05

Krajina je charakteristická veľmi členitým povrchom. Severnú časť vypĺňa pohorie Veľký Kaukaz. Najvyššie vrchy dosahujú výšku nad 5 000 metrov nad morom. Cez vysokohorské priesmyky Kaukazu v tejto oblasti vedú cesty spájajúce Predkaukazsko so Zakaukazskom. Južnú časť Gruzínska vypĺňa vulkanická Juhogruzínska náhorná plošina, ktorej okrajové časti tvorí Malý Kaukaz. Západná časť zníženiny medzi Malým a Veľkým Kaukazom klesá k Čiernemu moru. Podnebie je teplé, Veľký Kaukaz totiž zabraňuje prieniku chladných vzduchových hmôt zo severu. Pôdny kryt, fauna a flóra sú kvôli svojej veľkej vertikálnej členitosti nesmierne pestré.

 

gru02

Zahŕňa spiatočnú letenku  Budapesť – Kutaisi

7x Ubytovanie

7x Polpenziu

Slovensko hovoriaceho sprievodcu počas celého pobytu.

 

Nasledujúce fotky sú z októbra 2016 (tie so snehom), a z júna 2017 (tie zelenšie)

Cycle through Wild Georgia in the Caucasus Mountain

 

Come with us to the Caucasus Mountain, into the beautiful green valleys, with views onto the glacier peaks, through the mountain passes and down to the Black Sea.

Next trips:

June to October 2018

Dates for this trip can be also flexible.

This trip is for everyone who likes cycling, who likes to admire wild and clean nature, does not depend on luxury, enjoys a bit of romance places, gets to know lovely people and tastes good wine and home made food.

 

The Georgians are very nice and welcoming people and it is a safe place to be.

 Itinerary:

 Direct flight to Kutaisi or Tbilisi.

From there we go on and see following places – the nature reserve, the national park Svaneti, we will pass the magic little villages, especially village Ushguli, that belongs to the world heritage of UNESCO and is at the same time the highest placed village in Europe until we reach the mountain pass Zagaro 2600 metres above Sealevel.

On the way we will see famous mountains like the Mt. Shkara which lies 5200 metres above Sealevel and is at the same time the highest mountain of Georgia.

We will spend 7 days on the bicycle (this trip can be shorter or also longer)

On the last day there is the possibility to go to the Black Sea, to bath and sunbathe on the sandy beach.

Our return flight is from the town Kutaisi or Tbilisi.

From the entire route there is approximately 250 kilomiters of paved road with little traffic and 150 kilomiters of mountain – track.

Accommodation is in private houses, showers are available.

Meals consists mainly from tasty vegetables, bread, butter, cheese and meat.

Vegetarians are welcome and they will find nice meals in Georgia too.

For this trip it is necessary to have a reliable mountain bike, a small luggage carrier or a backpack, good outdoor clothing for warm weather but also for the rain, a bike repair kit, spare tire and basic parts because it is impossible to buy anything on the way.

Georgia is a state on the border of Eastern Europe and Asia. It is a former Soviet republic bordering with Armenia, Azerbaijan, Russia and Turkey.

The country is characterized by rugged surface. The northern part is formed of the Greater Caucasus mountain range. High peaks reaching above 5000 meters. Through the mountain passes of the Caucasus are leading roads connecting the North Caucasus with the South Caucasus. The southern part of Georgia fills a volcanic plateau. The western part of depressions between the Small and the Large Caucasus falls to the Black Sea. The climate is warm, Greater Caucasus prevents cold air masses from the north. Soil cover, flora and fauna are due to its large vertical segmentation extremely colorful and rich.

The price includes return flight to and from Georgia.

7x accommodation

7x half board

English speaking guide on the entire trip.

 

1 Comment

  1. Najlepšia dovolenka plná zážitkov,krásnej prírody,úžasných ľudí ešte lepším jedlom …..neopísateľná krajina, treba to len zažiť …..Gruzínsko s Marušku môžeme len odporučiť. DAKUJEME

    The best holiday full of great adventures, beautiful nature, amazing people and even better food … the countryside here is hard to describe, you have to experience this place … ..Georgia with Maria we can only recommend. THANK YOU

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s